Door Annechiene Feiken

         Congres

Customer questions_635
Customer questions_636

Congres:

Mind, Mood & Microbes

 

17 en 18 januari 2019 - Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam

 

Op 17 en 18 januari 2019 vindt voor de tweede keer het wetenschappelijke congres Mind, Mood & Microbes  plaats. Tijdens dit internationale congres staat de microbiota-darm-hersen-as centraal. Academici, gezondheidsprofessionals en partners uit het bedrijfsleven afkomstig uit verschillende en complementaire vakgebieden komen tijdens deze dagen bijeen. Het doel is om de belangrijkste resultaten van nieuwe onderzoeken te bespreken en te kijken of deze kunnen worden vertaald naar de professionele en klinische praktijk. 

Lees verderDarm-hersen-as

Het vermogen van de darmmicrobiota om met de hersenen te communiceren, is een nieuw, snelgroeiend onderzoeksgebied. De afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken aangetoond dat niet alleen de hersenen met de darmen communiceren, maar dat het omgekeerde ook gebeurt: de darmen, of eigenlijk de darmbacteriën, communiceren met de hersenen en spelen een rol bij zowel een gezonde ontwikkeling van de hersenen als bij mentale aandoeningen. 

 

Microbiota-management

Preklinisch onderzoek toont aan dat de darmmicrobiota het centrale zenuwstelsel kan beïnvloeden via neurale, hormonale, metabole en immunologische routes. De resultaten van de eerste onderzoeken bij mensen naar het potentieel van microbiota-management om een ​​gezonde hersenfunctie te bevorderen, zijn veelbelovend. De microbiota-darm-hersenen-as is een heel nieuw veld. Veel dingen zijn nog onbekend, zo weten we nog nauwelijks hoe de microbiota de hersenfunctie beïnvloedt. Als onderzoekers er de komende jaren in slagen slechts een fractie van dit veld te ontrafelen, kan de microbiota-darm-hersen-as een veelbelovend middel worden voor het beïnvloeden van stemming en gedrag. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met angststoornissen en depressie, maar ook aan de preventie van aandoeningen zoals Parkinson, Alzheimer, schizofrenie en autisme.

Mind, Mood & Microbes_1815

Congres Mind, Mood & Microbes

Het vertalen van de nieuwe inzichten naar mogelijkheden voor in de klinische praktijk is een van de volgende grote uitdagingen. Winclove Probiotics is er trots op een van de initiërende partners te zijn van het Mind, Mood & Microbes congres, dat zich als een van de eerste specifiek bezighoudt met de microbiota-darm-hersenen-as. Het congres biedt niet alleen een podium voor de presentatie van de nieuwste onderzoeksresultaten, maar wordt ook gehouden om onderzoekers en zorgprofessionals met elkaar in contact te brengen. Door verbanden te leggen en elkaars perspectief te leren kennen, wordt de omzetting van onderzoeksresultaten naar de klinische praktijk bevorderd. 

 

 

Meer informatie over Mind, Mood & Microbes 

 

 

 

Op 17 en 18 januari 2019 vindt voor de tweede keer het wetenschappelijke congres Mind, Mood & Microbes plaats.

8/11
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...