Redactioneel

Customer questions_635
Customer questions_636

                                                                                        

                                                  

                                                             

                                             

                                   

                                         

                                                             

                                                                   

                     

                              

                                             

                                   

                               

                                       

                                             

                                            

We konden er de afgelopen weken niet omheen: de invoering van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei jongstleden van kracht geworden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en delen we deze niet met andere partijen. In onze nieuwe Privacyverklaring  leest u precies hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe u uw gegevens kunt inzien, (laten) wijzigen of verwijderen. 

Daarnaast willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om u af te melden voor dit magazine. Wilt u No Guts No Glory niet meer in uw mailbox ontvangen? Klikt u dan op de afmeldlink in de e-mail, u ontvangt dan geen magazine meer en uw gegevens worden uit ons bestand verwijderd.  

 

Aanvankelijk werden probiotica voornamelijk onderzocht en ingezet bij aandoeningen van het maagdarmkanaal. Maar de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de darmbacteriën van invloed zijn op ons hele lichaam en daarmee ook op aandoeningen beyond the gut. Een bekend voorbeeld daarvan is de darm-hersen-as. Zo komen er steeds meer onderzoeken naar de invloed van de microbiota en het effect van probiotica op depressie.

Waar nog nauwelijks onderzoek naar gedaan is, is de rol van de microbiota bij migraine. Toch kan een specifiek probioticum helpen bij migraine. Dat blijkt uit de ervaringen die drie migrainepatiënten deelden met No Guts No Glory.

Een andere groep aandoeningen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het maag-darmkanaal zijn allergieën. Een zeer recent gepubliceerd onderzoek toont aan dat hooikoortspatiënten minder last hebben van hun klachten en (mede daardoor) minder medicijnen nodig hebben na 8 weken probioticagebruik. In de literatuur update leest u hier meer over.  

 

Toch blijven probiotica ook van belang voor het maag-darmkanaal, met name om de darmmicrobiota te beschermen tijdens antibioticagebruik. Het bewijs voor de effectiviteit van probiotica tijdens een antibioticakuur neemt nog altijd toe. Wilt u meer weten over de nadelige gevolgen voor de microbiota (en daarmee de gezondheid op de lange termijn) van antibioticagebruik en de mogelijkheden van probiotica, meldt u dan aan voor een van onze gratis verdiepende bijscholingen.  

 

Veel leesplezier, 

 

Anneliet Bannier

Interview foto

 

Credits afbeelding: one photo/Shutterstock.com

 

 

 

In deze nieuwe No Guts No Glory besteden we onder andere aandacht aan migraine en probiotica, hooikoorts en de bijscholing antibioticagebruik en de gezondheid.

2/9
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...