Literatuur update

Customer questions_635
Customer questions_636

Probiotica verminderen symptomen angst en depressie

Patiënten die lijden aan een depressie hebben een veranderde gemoedstoestand, waarbij vaak ook sprake is van angst- en cognitieve symptomen. Een depressie kan het dagelijks leven van patiënten ernstig in de weg staan. De oorzaak van deze psychiatrische ziekte is tot op heden niet bekend. De afgelopen jaren is uit onderzoek naar voren gekomen dat de darm-hersenas een rol speelt bij depressie. 

Read more

 

 


De darm-hersenas

Zo wordt steeds duidelijker dat het maagdarmkanaal via verschillende wegen met het centrale zenuwstelsel kan communiceren. Daarnaast zijn veranderingen in de samenstelling van de darmmicrobiota in verband gebracht met verschillende ziekten van het centrale zenuwstelsel, waaronder ook depressieve stoornissen. Dit heeft geleid tot sterk groeiende belangstelling voor probiotica als behandeloptie tegen depressies. 

 

Probiotica

Veel muizenstudies hebben inmiddels laten zien dat behandeling met probiotica kan leiden tot veranderingen in neurotransmitteractiviteit (de chemische boodschappers van het centrale zenuwstelsel). Ook is bij muizen aangetoond dat probiotica een positief effect kunnen hebben op het centrale zenuwstelsel door het reguleren van de neurotransmitters die betrokken zijn bij depressies. Daarnaast leidde toediening van probiotica tot veranderingen in gedrag en afname van angst- en depressie gerelateerde stemmingen. 

Onderzoek bij mensen

Daarnaast er meerdere studies gedaan bij mensen naar het effect van probiotica op symptomen van depressie. Een recente systematic review heeft de resultaten van deze onderzoeken op een rijtje gezet. De meerderheid van de studies laat zien  dat de consumptie van probiotica depressie- en angstsymptomen kan verminderen en de gemoedstoestand van patiënten kan verbeteren(1). Omdat er in de studies die gebruikt werden voor de systematic review grote variatie was wat betreft de ingezette bacteriestammen, dosering en duur van behandeling zijn er aanvullende dubbelblinde gerandomiseerde trials nodig om het effect van probiotica bij depressies verder te bepalen.

 

 
De meerderheid van de studies laat zien dat de consumptie van probiotica depressie- en angstsymptomen kan verminderen

Verbetering symptomen van depressie

Desalniettemin laten de bevindingen van de systemic review zien dat de dagelijkse consumptie van probiotica zou kunnen leiden tot een verbetering van de gemoedstoestand en vermindering van angst- en depressie symptomen. Probioticaconsumptie zou dus in de toekomst wellicht gebruikt kunnen worden als een nieuwe, therapeutische mogelijkheid voor de behandeling van depressies. 

 

 

 

Lees de systematic review 

Referentie

(1). Wallace, C. J., & Milev, R. (2017). The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: a systematic review. Annals of General Psychiatry16(1), 14.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Literatuur update

4/9
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...